งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
568
ปีนี้
1,230
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน

        ตามคำสั่งกรมชลประทาน ข ๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน ไว้แล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านข้อมูข่าวสารของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปุจจุบันและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย จึงได้ปรับปรุงองค์ประกอบของโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน โดยให้ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทานขึ้นใหม่