งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
568
ปีนี้
1,230
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอให้รายส่งชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารสัญญางานก่อสร้าง (โครงการชลประทานขนาดกลาง) รุ่นที่ ๑


ขอให้รายส่งชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารสัญญางานก่อสร้าง (โครงการชลประทานขนาดกลาง) รุ่นที่ ๑

        ตามที่กรมชลประทานได้อนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ให้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารสัญญา งานก่อสร้าง (โครงการชลประทานขนาดกลาง) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี