งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
568
ปีนี้
1,230
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์มแบบใบลาไปต่างประเทศ

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์มแบบใบลาพักผ่อน

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558