งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
508
เดือนที่แล้ว
495
ปีนี้
4,836
ปีที่แล้ว
7,110
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

งานธุรการ- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์มแบบใบลาไปต่างประเทศ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

งานการเงินและบัญชี


- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

งานพัสดุ- ที่ กกพ 1333/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- ที่ กกพ 1319/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

นางพีรญา ร่มป่าตัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรัชนีวรรณ รักธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี
นางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ
ระบบสืบค้นข้อมูล
ค้นหาภายใน เว็บ สกก.๑

ค้นหาด้วย Google